04854

ทดสอบความเร็วเน็ต

การวัดความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ ค่า Upload และ Download ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น สัญญานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณในขณะนั้น จำนวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเน็ตในขณะนั้น จุดที่ทดสอบความเร็วเน็ตอยู่ใกล้หรือไกลจากจุดส่งสัญญาน ลักษณะการเชื่อมต่อ (ADSL, Wifi, LAN) ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้เปิดเว็บทดสอบ (IE,Firefox, Chrome) หรือประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งล้วนแล้วมีส่วนต่อความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณทั้งสิ้น